måndag 18 juni 2012

ÄnglabönJag ber dig min herre min Ärkeängel, Mikael, jag ber dig i min fullaste kraft, var med mig och hjälp mig i processen här nu.
Processen av rening oh låt mig renas. Låt mig bli ren i den mening att ren blir mitt jag och fri blir mitt sinne från alla andras påverkan och energier.

Processen av rening som jag önskar vara automatisk varje eviga gång min väg befästs med inkräktande energi, varje gång jag är på väg att avvika från min egen väg, Oh Mikael min Ärkeängel min Herre, var med mig och var mitt stöd, hjälp mig att förstå var mina gränser går så jag slipper handlar orätt.

... Orätt som i allt som kan få mig att avvika från min egen väg. Hjälp mig att rena denna process.
Mikael, min Herre jag ber dig, Hjälp mig att se inkräktande energier innan de fäster sig, hjälp mig känna igen dom och känna av dom innan dom ens uppstår, hjälp mig att aldrig döma utifrån mitt ego utan handla i förväg, så att jag själv bär ansvaret för min livsväg.
Oh Mikael, du Ärkeängel som finns för mig i detta, jag önskar bli fri och ren från alla dessa energier just nu,precis nu och i alla andra nu som har varit, som kommer och som kan uppstå. Nu.
Oh Mikael, du Ärkeängel som finns för mig i detta, jag önskar bli fri och ren från alla dessa energier just nu,precis nu och i alla andra nu som har varit, som kommer och som kan uppstå. Nu.

Oh Mikael, du Ärkeängel som finns för mig i detta, jag önskar bli fri och ren från alla dessa energier just nu,precis nu och i alla andra nu som har varit, som kommer och som kan uppstå. Nu.

Ärkeängel Mikael, du som kan rena och klippa alla band, jag ber dig, hör min bön, att jag nu är redo och att jag nu förstår att endast jag bär mitt eget ansvar för detta, endast jag kan bestämma över vilka energier jag vill ha i mitt liv, hjälp mig se att orätt är endast det som jag ej valt,och väljer jag så är mina val alltid rätt.

Min Herre Mikael du Ärkeängel av högsta rang, Jag vet mitt värde nu, så värdefull är jag att jag är värd det bästa och den renaste energi och sfär, Tack för att du stöttade mig och tack för att jag nu är fri. Fri att gå och fri att vara i endast den renaste av de rena sfärernas energi och liv.Tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar