lördag 16 juni 2012

Yoniversum *Portar och passager*

Det finns olika krafter i vårt undre liv som styr oss och som vi har fri tillgång till i den mängd vi önskar. Yoniversum är vårt Skötes Universum samt dess delar, även de vi inte kan se eller känna fysiskt.

Vi kan lära oss att nyttja dessa krafter och dessa delar medvetet för ett ökat välbefinnande. På vägen dit finner vi inte bara ett fantastiskt format livsbejakande område av kött och blod, vi finner också nya vägar för personlig lust.


Ordet Lust väcker olika reaktioner hos olika människor. Lust står ofta för krav på sex. Nu. Många lever i en relation där mannen har Lust. Då ska sex ske nu. (Detta uttalande baserat på en del Coachingsamtal jag har)

Många andra låter bli att leva i en relation för att slippa partnerns lust då det kan vara svårt att dra den egna gränsen.

Andra lever i tvåsamhet men vågar inte erkänna sin lust utan gömmer den och hejjar endast på sin partners lust.

Varianterna är oändliga.

Oavsett så handlar detta inte om sex, först och främst. Även om livslust och generell lust kan leda till sex, med en partner eller med sig själv, är det inte denna lust jag påvisar här och nu.

Vi har tillgång till dels den feminina urkraften. dels Gudinnans kraft, dels universums kraft, dels Yang, den manliga maskulina kraften, dels den som uppstår i en förening med en partner, den tvåsamma kraften, vi har även tillgång till den fysiska kraften. För att även tala om den Intellektuella kraften som är nog så stark.

Dessa olika krafter verkar för oss vid olika tillfällen beroende på vad essensen av önskan är.

Vi har kraften från Moder Jord, vi har även tillgång till kraften från Fader Himmel.


Anatomiskt ser vi nedan första bilden som visar en blå människa med röda fält. Översta delen,nacken, har passager och portar för dessa olika krafter. Även ländryggen har passager och portar.


Yoniversum ser du nedan, ditt skötes rike och några benämningar. Jag talar fortfarande om den generella livslusten och vill påvisa hur du, helt själv, här och nu kan öka din livslust maximalt genom fokus och andning.Om du vill kan du känna efter först så att du verkligen och innerligt känner av dina punkter. Text till denna utmärkta bild kommer i denna länk

Den feminina urkraften kan man tex.väcka genom att andas med fokus på passagen mellan G-punkten och L3/L4. Tredje och Fjärde ländkotan har en port mellan sig för den Gudomliga kraften.

Om du fokuserar på området och passagen som binder samman G-punkten och L3/L4 kan du öka livslusten och styrkan i din Yin, din kvinnliga del av den som är du.

Låt oss göra en andningsövning.

Sitt bekvämt med bröstryggen fri, luta dig ej. Sitt med fördel på en hård stol.

Håll din fokus på G-punkten. Vet du inte var den är eller ej kan känna den,titta på bilden och visualisera den ändå.

Tänk dig en passage från den till porten i ländryggen som nu är vidöpen för dig att ta in kraft och energi.

Andas nu IFRÅN G-punkten UT genom porten. Om igen, djupa långa andetag IFRÅN G-punkten, ut.

Vänd efter en stund och andas INÅT Genom porten mellan L3/L4 Och in MOT och TILL G-punkten.

Gärna flera minuter.

Andas. Mot G-punkten.

Växla nu och andas TVÅgånger på vart håll. Visualisera hur den feminina urkraften stöter in och ut genom din passage.

Växla nu och andas långsamt, lugnt och stilla, på gränsen till att du håller andetaget lite för länge. Ut, sedan in.

Dra sedan 10 snabba in och utandningar på vart håll. Tänk inte, räkna inte, gå på känsla, bara gör. 10 andningar in, 10 andningar ut.

Och andas sedan med fokus på en fri passage där den feminina urkraften har ett fritt flöde.

Avsluta med att hålla om dig själv så länge det känns bra och tacka dig själv för att du är, den feminina urkraftens boning.

Skriv gärna ned om du hade några upplevelser, varför inte anteckna i en egen Yoniversum-anteckningsbok.

Berätta gärna i kommentarsfältet hur det kändes och vad du tyckte.

Kärlek!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar